Privacyverklaring

Haarlem, 13 juni 2018

Om mijn website en diensten op een goede manier te kunnen leveren verwerk ik (persoons)gegevens van mijn bezoekers en cliënten. Dit doe ik in overeenstemming met de AVG (GDPR). Door middel van deze privacyverklaring geef ik u inzicht in de manier waarop ik persoonsgegevens verwerk.

Ik kan en mag uw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer u mijn website bezoekt, gebruik maakt van mijn diensten of als u contact met mij opneemt. Ik mag uw gegevens verwerken, omdat ik uw toestemming vraag via deze Privacyverklaring.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Van Korlaar Coaching te Haarlem.

Contact: info@vankorlaarcoaching.nl

Gegevens van websitebezoekers

Gegevens die ik verwerk
Indien u een website van mij bezoekt, sla ik de volgende gegevens op

Niet-gepersonaliseerde gegevens:

 • Het IP-adres waarvandaan u de website of webapplicatie bezoekt.
 • Algemene informatie over het apparaat waarmee u de website bezoekt (soort apparaat, schermresolutie, browserversie, versie van het besturingssysteem etc.).
 • De website waar u vandaan komt, indien u bij de website terecht bent gekomen via een hyperlink op een andere website.
 • Via welke hyperlink u de website hebt verlaten, indien van toepassing.

Persoonlijke gegevens

 • Formulieren: indien u contact met mij zoekt, u inschrijft voor een workshop/tuinsessie en/of informatie bij mij opvraagt middels een van de online formulieren sla ik de volgende gegevens van u op:
  • Uw telefoonnummer
  • Uw (zakelijk) e-mailadres
  • Uw bedrijfsnaam
  • Uw voor- en achternaam

Doel van de verwerking
Deze gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het analyseren van bezoekersgedrag om inzicht te verkrijgen in het gebruik van mij website. Hiervoor maak ik gebruik van Google Analytics en Squarespace.
 • Het beveiligen van mijn website.
 • Het opnemen van contact op uw verzoek en het toezenden van additionele informatie. Hiervoor maak ik gebruik van de webformulieren, het mailverkeer en het CMS van Squarespace.
 • Het mogelijk in de toekomst contact opnemen omdat u eerder actief interesse heeft getoond in mijn diensten.

Google Analytics

 • Ik gebruik Google Analytics cookies.
 • Hiervoor heb ik een verwerkersovereenkomst met Google gesloten (d.d. 12 juni 2018).

 • Ik laat Google niet uw volledig IP-adres verwerken (laatste octet van het IP adres wordt gemaskeerd / Anonymize IP).

 • Ik heb 'gegevens delen' met Google uitgezet.

 • Ik maak geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Squarespace

 • Onze website wordt gehost op Squarespace.
 • Squarespace levert mij het online platform en CMS waarmee ik mijn website aan u ter beschikking kan stellen via het internet.
 • Ik gebruik de mogelijkheid om webformulieren via het CMS te creëren voor het verzamelen van gegevens indien u contact met mij zoekt, zich aanmeldt voor events en/of informatie bij mij opvraagt (zie ook 'Persoonlijke gegevens' hierboven).
 • Uw gegevens worden via het Squarespace netwerk tijdelijk opgeslagen en aan mij gecommuniceerd via e-mail.
 • Ik maak gebruik van functionele en analytische cookies van Squarespace om het website-verkeer te kunnen analyseren, om mijn website zo efficiënt mogelijk te laten functioneren en om er zeker van te zijn dat ik u de beste ervaring op mijn website kan bieden.
 • Ik maak geen gebruik van de activiteitenlog van Squarespace en verzamelen géén IP adressen van bezoekers of andere persoonlijke data.

Sociale media

Op mijn website kunnen knoppen opgenomen zijn om pagina’s te promoten of om door te linken naar sociale kanalen zoals LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u bijvoorbeeld reeds ingelogd bent zodat u niet iedere keer op bijvoorbeeld LinkedIn hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen of bekijken. Om te zien wat deze sociale kanalen met persoonsgegevens doen die u met deze code binnen krijgt, kunt u de privacyverklaringen van deze sociale kanalen (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Beveiliging van persoonsgegevens

Ik doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben, er niet bij. Ik doe dit door middel van de volgende maatregelen:

 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie.
 • De toegang tot uw gegevens is beperkt tot geautoriseerde medewerkers en/of leveranciers zoals mijn administratiekantoor en/of accountant.
 • Ik sluiten met alle medewerkers en leveranciers geheimhoudingsverklaringen en/of verwerkersovereenkomsten af.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Ik verstrek uw persoonsgegevens nadrukkelijk NIET aan derden tenzij ik daartoe wettelijk verplicht ben (bijvoorbeeld indien uw gegevens op rechtmatige wijze worden opgevraagd in het kader van een opsporingsonderzoek).

Bewaartermijn

Ik bewaar persoonsgegevens zorgvuldig en niet langer dan nodig is voor de realisatie van mijn doeleinden waarvoor zij door u aan mij zijn verstrekt of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Uw rechten

De gegevens die ik van u verzamel zijn persoonlijk. U hebt daarom altijd de volgende rechten:

 • U mag mij vragen om inzage in uw gegevens.
 • U mag mij vragen om correctie, beperking of verwijdering van uw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kan ik enkele gegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst.
 • U mag mij vragen om een kopie van uw gegevens.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.
 • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat ik uw gegevens onrechtmatig verwerk.
 • U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mag ik dan geen gegevens meer van u verwerken.

Wijzigingen van de privacyverklaring

Ik behoud mij het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Indien ik van deze mogelijkheid gebruikmaak, plaats ik hiervan een mededeling op de websites waarop de privacyverklaring van toepassing is. Ik raad u aan om de privacyverklaring regelmatig opnieuw te lezen om van de meest actuele privacy-informatie op de hoogte te blijven.